Enviaments recents

Tipus Títol Autorordenació descendent Respostes Darrera entrada
Pàgina bàsica Enquestes valoració activitats admin dt., 02/05/2017 - 15:38
Esdeveniment Projecció del Documental: “El racisme mata” admin dt., 08/03/2016 - 14:15
Esdeveniment Jornada Unitària de Dones Cabrejades admin dj., 23/02/2017 - 10:26
Pàgina bàsica Punt d'informació admin dt., 17/11/2015 - 20:33
Article Política de Privacitat admin dv., 31/03/2017 - 19:03
Ubicació Casal - Oficina admin dt., 02/02/2016 - 16:22
Esdeveniment Vermutsical amb Ivalba (rock melancólic) admin dj., 14/04/2016 - 19:16
Pàgina bàsica Convocatòria Km0 admin dt., 26/10/2021 - 20:17
Esdeveniment Accidents domèstics i material de farmaciola admin dt., 13/03/2018 - 10:44
Esdeveniment NIts de Capibila Blues - Enma Fernández Quartet admin dl., 01/08/2016 - 10:04
Esdeveniment Los Bio-Lentos; Poesía al rescate admin dt., 21/02/2017 - 11:17
Comissions El Raconet admin dt., 17/11/2015 - 20:19
Esdeveniment La Teulada Sonora - Raquel Lúa admin dt., 23/02/2021 - 13:57
Ubicació Marquesina de Via Julia admin dv., 24/02/2017 - 11:16
Ubicació Casal - Taller petit admin dt., 02/02/2016 - 16:07
Esdeveniment Dia del Llibre de Barri: La Llegenda de Sant Jordi (titelles) admin dj., 14/04/2016 - 18:16
Ubicació Casal de barri de Prosperitat admin dv., 13/11/2015 - 17:55
Esdeveniment Presentació del diari de festes i concert "40 anys fent música al barri" admin dt., 08/05/2018 - 21:08
Pàgina bàsica La gestió econòmica, comptable i pressupostària admin ds., 13/05/2017 - 19:43
Staff Esther admin dt., 15/03/2016 - 18:28
Esdeveniment ImproProspe Show admin dj., 23/02/2017 - 10:54
Ubicació Casal - Sala d'oci admin dt., 02/02/2016 - 16:06
Esdeveniment Habaneres i rom cremat amb "Mar Brava" admin dj., 14/04/2016 - 18:09
Esdeveniment (FF)Remake admin dl., 01/08/2016 - 09:45
Pàgina bàsica Projecte Casal admin dv., 13/11/2015 - 15:48

Pàgines