Enviaments recents

Tipus Títol Autor Respostes Darrera entradaordenació descendent
Comissions Prospe Beach admin dj., 28/01/2016 - 23:11
Esdeveniment Carnaval de 9barris 2016 admin dt., 02/02/2016 - 15:57
Ubicació Casal - Sala d'oci admin dt., 02/02/2016 - 16:06
Ubicació Casal - Sala d'actes admin dt., 02/02/2016 - 16:06
Ubicació Casal - Taller gran admin dt., 02/02/2016 - 16:06
Ubicació Casal - Taller petit admin dt., 02/02/2016 - 16:07
Ubicació Plaça Ángel Pestaña admin dt., 02/02/2016 - 16:08
Ubicació Casal - Secretaria admin dt., 02/02/2016 - 16:21
Ubicació Casal - Oficina admin dt., 02/02/2016 - 16:22
Ubicació Casal - Sala Compabilitat admin dt., 02/02/2016 - 16:22
Ubicació Barri de la Prosperitat admin dt., 02/02/2016 - 16:23
Ubicació Districte de Nou Barris admin dt., 02/02/2016 - 16:27
Comissions Comissió de Programació admin dc., 17/02/2016 - 10:29
Staff Lorena Heredero casal dl., 22/02/2016 - 20:22
Staff Jéssica Gutierrez casal dl., 22/02/2016 - 20:27
Staff Antonia Carné casal dl., 22/02/2016 - 20:29
Staff Toni Rubies casal dl., 22/02/2016 - 20:36
Staff Pau Firpo casal dl., 22/02/2016 - 20:41
Staff Francesc Rodes casal dl., 22/02/2016 - 20:45
Staff Elva Alimbau casal dl., 22/02/2016 - 20:48
Staff Javier Espinosa casal dl., 22/02/2016 - 20:50
Staff Fran Martínez casal dl., 22/02/2016 - 20:52
Staff Elia Herranz casal dl., 22/02/2016 - 21:39
Staff Emilio Salvador casal dl., 22/02/2016 - 21:40
Staff Felipe Roiz casal dl., 22/02/2016 - 21:41

Pàgines