Oferta laboral: Convocatòria per cobrir una plaça de dinamització del Casal de Barri Prosperitat

Oferta laboral: Convocatòria per cobrir una plaça de dinamització del Casal de Barri Prosperitat

CONVOCATÒRIA
L'associació Prosperitat Cultura en Acció 2 obre convocatòria per a la selecció i contractació d'una persona responsable de la dinamització del Casal de Barri Prosperitat.

DEFINICIÓ DE FUNCIONS
● Gestió general de la programació. Elaboració, juntament amb la Comissió de programació, del programa mensual d’activitats i exposicions del Casal de Barri Prosperitat.
● Aplicació de la perspectiva de gènere en la seva àrea de treball.
● Referent de la regidoria d’actes i espectacles, així com del muntatge d’exposicions.
● Gestió de la comunicació; elaboració de materials de difusió; actualització de xarxes socials, pàgina web, butlletí electrònic…
● Suport tècnic i logístic a les iniciatives i projectes que hi arribin de col·lectius i entitats, donant prioritat als criteris de proximitat i d’interès comú i comunitari.
● Treball en equip per cobrir actes que es realitzin al Casal o en els quals el Casal hi participi (Festa Major, Cicle anual de festes populars...).
● Atenció i informació al públic.
● Participació en els espais de decisió del Casal, especialment en l’Assemblea Gestora i en les comissions de treball que ho requereixin.
● Elaboració i seguiment dels indicadors de les àrees corresponents i de l’elaboració de les memòries requerides.

S'HI REQUEREIX
● Capacitat de treball en equip i organització.
● Actitud oberta, dinàmica i flexible.
● Experiència en el teixit social i associatiu, així com en la dinamització comunitària.
● Disponibilitat i flexibilitat horària, subjecta a les activitats i necessitats.
● Coneixements avançats d’ofimàtica, internet, xarxes socials i sistemes operatius Windows i Linux
● Experiència en l’ús d’eines de disseny gràfic.
● Català i castellà parlats i escrits.

S'HI VALORARÀ
● Formació específica en l’àmbit de l’animació sociocultural, la gestió cultural, l’educació social o la perspectiva de gènere.
● Interès per les arts i la cultura, i coneixement d’eines i tècniques vinculades a la gestió i la producció cultural.
● Coneixement i vinculació amb el territori, el projecte del Casal de Barri i el teixit associatiu de Prosperitat i Nou Barris.
● Habilitats socials, relacionals i de gestió de conflictes.
● Altres idiomes.
● Coneixements tècnics de so i llums.

En favor de la paritat de l’equip de treball, en cas de similitud de perfils es prioritzaran les candidatures de dones i identitats dissidents.

CONDICIONS GENERALS
● Jornada laboral de 37,5 h, flexibles en funció de les necessitats del projecte i les responsabilitats del càrrec (algunes hores nocturnes i en dies festius, aplicant-s'hi les condicions del Conveni del Lleure).
● Sou: 1.710 € per 14 pagues = 23.940 € (brut).
● Incorporació: 1 de març de 2023.

PRESENTACIÓ CV
● El currículum es lliurarà personalment, juntament amb una carta de motivació, en un sobre tancat mida DIN-A4, a la secretaria del Casal de Barri Prosperitat (horari: de dilluns a divendres, de 10:00 a 14:00 h i de 17:00 h a 21:00 h).
● Data màxima de presentació: 7 de febrer de 2023.

Prosperitat, 24 de gener de 2023.

Fitxa tècnica
Data: 
25 gener, 2023 - 10:00
Ubicació: 
Multimedia